นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy
  1. Tamme โดย ไทย เนเชอรัล กรุ๊ป ครีเอชั่น ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือสมาชิก และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่สาธารณะ รวมทั้งจะไม่มีการให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม(third party) ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในขอบข่ายของการเป็นสมาชิกเวปไซด์ บริการความสะดวกในการสั่งสินค้าของคุณ และเก็บรายงานทางสถิติ รวมถึงการจัดหาข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆให้คุณ
  2. คุกกี้ (cookies) คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Tamme และใช้เพื่อระบุตัวตนคุณ หากคุณไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้ สิ่งนี้อาจหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการให้บริการบนเว็บไซต์
  3. คุณเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เวปไซต์ เราขอแนะนำให้คุณเก็บข้อมูล Username และPassword ไว้เป็นความลับ เนื่องจากการ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะอาจเกิดบุคคลอื่นใช้งานบัญชีของคุณโดยคุณไม่ได้อนุญาติได้ และระบบส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นควรทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเวปไซต์
Login/Register